In 2011 werd BrabantZorg in Oss door de VPRO benaderd voor een televisieprogramma over en met homoseksuele, lesbische en biseksuele ouderen. We hebben toen rondgevraagd en kwamen tot de conclusie dat we deze bewoners niet kenden. Maar het kon toch niet zo zijn dat de bewoners van BrabantZorg allemaal hetero zijn? Dus we vroegen ons af: kennen we ze niet, zien we ze niet of zijn ze er wel maar durven ze er niet voor uit te komen?

Seksualiteit en intimiteit zijn onderwerpen waar nog nauwelijks over gesproken wordt in de zorg, laat staan homoseksualiteit. Daar wilde BrabantZorg in samenwerking met het COC iets aan doen. We wilden de Roze Loper! Dat is een officieel keurmerk dat uitgereikt wordt na een onafhankelijke audit door Kiwa. Als je dat als zorginstelling ontvangen hebt, wil dat zeggen dat je een tolerante instelling bent.

Daarom bedenken we door het jaar heen manieren die uitdagen om het over homoseksualiteit en tolerantie te hebben. We organiseerden onder meer een voorstelling met een repertoire van bekende Nederlanders die niet hetero zijn, zoals Claudia de Breij en Ronnie Tober. Dit alles heeft er toe geleid dat vier BrabantZorg-huizen in Oss de Roze Loper hebben ontvangen.

Lenie van der Leest (projectmedewerker Welzijn en Roze Ambassadeur BrabantZorg)

Wouter Christiaens (projectleider De Roze Loper namens COC Noordoost Brabant)