Roger van den Akker, raadsgriffier | Zo doen we dat in Oss